Гостуващи
 
ФАЛСТАФ
Дьржавна опера Пловдив
 
 
АРШИН МАЛ АЛАН - оперета
Театрално-музикален център - Кърджали
 
ВРАЖАЛЕЦ - Музикално-драматичен театър Велико Търново
Фестивал на музикалния театър - Парк Военна академия
 
КОЙ Е ГОЛЕМАНОВ - Държавна опера Русе
Фестивал на музикалния театър - Парк Военна академия
 
 
 
БРИЛЯНТИН - Театрално-музикален продуцентски център Варна
Фестивал на музикалния театър - Парк Военна академия
 
АМАДЕУС
Музикално-драматичен театър Велико Търново
 
БРИЛЯНТИН - Театрално-музикален продуцентски център Варна
Фестивал на музикалния театър - Парк Военна академия
 
НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ ГОРЕЩО Some Like It Hot - Народен театър Ниш Сърбия
Фестивал на музикалния театър на сцената на Музикалния театър